Polski Ład

W dniu dzisiejszym, 2 marca, podpisana została umowa dla zadania „Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą robót został Zakład Ogólnobudowlany „Rogalski” Artur Rogalski z siedzibą w Bolesławcu. Całkowita wartość zadania, jaką zaoferował Wykonawca to kwota 4.297.620 zł, a planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych to 2 września 2024 r.

Umowę, w obecności Posła na Sejm RP – Szymona Pogody, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Robak, podpisał Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski. Wykonawcę reprezentowała Marta Kuczyńska.

 

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowe skrzydło, które posiadać będzie pomieszczenia przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych. Nowy obiekt który powstanie będzie posiadał dwie sale dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z sanitariatami i magazynkami, szatnię, pomieszczenia socjalne dla pracowników, komunikację ze strefą wejściową. Obiekt wyposażony zostanie we wszystkie wymagane instalacje, a mianowicie wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylację mechaniczną, teletechniczną. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna i roboty w istniejącym budynku szkoły.

Mamy nadzieję, że nowe pomieszczenia dla przedszkolaków przyczynią się do poprawy jakości i warunków nauki i pracy.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOFINANSOWANIE 3.400.000 zł

 

Anna Piaseczna