FE_POWER_wersja_kolor.jpeg

W dniu 7 lutego 2023 roku Gmina Bolesławiec podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Gmina Bolesławiec bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” realizowanego w ramach programu PFRON „Dostępny samorząd – granty”.

Celem projektu jest poprawa dostępności budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bolesławiec dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery w obszarze architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym. W ramach zadania zrealizowane roboty budowlane przyczynią się do zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych korytarzy budynku GOPS oraz umożliwienie swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych dla pracowników ośrodka, poprawią również możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto w budynku GOPS w sposób wizualny, dotykowy i dźwiękowy będzie można uzyskać informację na temat rozkładu pomieszczeń, co usprawni pracę ośrodka.   

Koszt realizacji tego zadania to blisko 300.000 zł, z czego wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" wynosi 185.000 zł. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane Marcin Tomiak z siedzibą w miejscowości Wilków pod Złotoryją. Prace zostaną zakończone z ostatnim dniem maja.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane będą następujące elementy:

  • podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, remont opasek, chodników i schodów terenowych przy budynku, montaż przy schodach terenowych oraz podjeździe dla wózków inwalidzkich poręczy z nakładkami,
  • drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne rozsuwane automatycznie z naświetlem górnym i domofonem,
  • przystosowanie istniejącej łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
  • remont wewnętrzny pomieszczeń m.in.: położenie posadzek antypoślizgowych w dwóch kolorach i malowanie ścian,
  • montaż oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami m.in.: tabliczek ewakuacyjnych – rysunkowych, tablic informacyjnych piktogramów, tabliczek drzwiowych z numerami pomieszczeń w alfabecie Braille´a; zastosowanie żółtych kontrastowych ostrzegawczych taśm na drzwiach wejściowych i schodach terenowych oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej wspomagającej słyszenie,
  • wymiana opraw oświetleniowych,
  • renowacja elewacji,
  • montaż elementów klimatyzacji pomieszczeń biurowych i na korytarzu.

Ewelina Bachmatiuk

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg