Urząd Skarbowy informuje o nowej skali podatkowej, wyższej kwocie wolnej od podatku oraz kolejnych ulgach podatkowych.

Od 2022 roku obowiązuje nowa skala podatkowa.

Stawka podatku w pierwszym progu skali podatkowej wynosi 12 %.

Kwota wolna od podatku to 30.000 zł.

Skala podatkowa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.01.2022r.:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

do 120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

ponad 120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Nowe ulgi podatkowe:

 • ulga 4+ (podatnicy posiadających 4 i więcej dzieci);
 • ulga dla seniorów (pracujący senior);
 • ulga na powrót (przeniesienie miejsca zamieszkania na teren RP);
 • ulga na zabytki (poniesione wydatku na wpłaty na fundusz remontowy, prace konserwatorskie, nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków);
 • ulga dla inwestujących w ASI (poniesione wydatki na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji);
 • ulga z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;

Ponadto, nadal można korzystać z odliczeń od podatku w formie ulg, m. in.:

 • ulga prorodzinna;
 • ulga dla młodych do 26. roku życia;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga rehabilitacyjna;
 • ulga z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE;
 • ulga na internet;
 • odliczenie darowizn: na działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, krwiodawstwo, na przeciwdziałanie CV-19 przekazanych do 31.05.2022, darowizny odliczane na podstawie innych ustaw;
 • ulga abolicyjna;

Zeznanie podatkowe jest przygotowane w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.

W usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

Wystarczy się zalogować z dowolnego urządzenia, 24/7, bez wychodzenia z domu. Po sprawdzeniu wszystkich danych w Twój e-PIT należy zatwierdzić i wysłać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Urząd Skarbowy