Zawiadamiamy, że w związku ze złożoną przez Sołtysa wsi Suszki rezygnacją, Wójt Gminy ustalił termin zebrania mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 1700 (II termin godz. 1715) w Domu Ludowym w Suszkach.

  • Zarządzenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Suszki [PDFZWGB_440_23.pdf (339,83KB)]

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.