Dziś, tj. 7 lutego, Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski podpisał dwie umowy na zadania inwestycyjne. Pierwsza związana jest z drogownictwem, natomiast druga - z remontem budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Blisko 2.200.000 zł kosztować będą przebudowy, budowy i remonty dróg na terenie naszej Gminy, realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowa trwa do pierwszej połowy listopada br. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa następujących dróg:

 • Budowa drogi gminnej dz. nr 407 we wsi Brzeźnik,
 • Budowa drogi gminnej dz. nr 203, 343 we wsi Nowe Jaroszowice,
 • Budowa drogi gminnej dz. nr 846, 844, 528/1 we wsi Kraśnik Dolny,
 • Budowa drogi gminnej dz. nr 574/65 we wsi Kruszyn,
 • Budowa drogi gminnej dz. nr 347/10 we wsi Ocice,
 • Budowa drogi gminnej dz. nr 435/3, 439/4, 438, 489/4 we wsi Trzebień

oraz wykonanie corocznych remontów dróg położonych na terenie Gminy Bolesławiec polegających na:

 • cząstkowym remoncie nawierzchni dróg asfaltowych,
 • wbudowaniu tłucznia w drogi gruntowe,
 • wykonaniu nakładki asfaltowej,
 • ustawienie krawężnika betonowego (wg potrzeb).

Pamiątkowe zdjęcie Wójta i wykonawcy

Remont budynku GOPS-u poprawi dostępność siedziby Ośrodka osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery w obszarze architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym. Koszt realizacji tego zadania to blisko 300.000 zł, a wykonawcą są Usługi Budowlane Marcin Tomiak. Warto przypomnieć, że inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" w wysokości 185.000 zł. Prace zakończyć się mają z ostatnim dniem maja.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

 • podjazd dla osób z oraz remont opasek, chodników i schodów terenowych przy budynku, montaż przy schodach terenowych oraz podjeździe dla wózków inwalidzkich poręczy z nakładkami,
 • drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne rozsuwane automatycznie z naświetlem górnym i domofonem,
 • przystosowanie istniejącej łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • remont wewnętrzny pomieszczeń m.in.: położenie posadzek antypoślizgowych w dwóch kolorach i malowanie ścian,
 • montaż oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami m.in.: tabliczek ewakuacyjnych – rysunkowych, tablic informacyjnych piktogramów, tabliczek drzwiowych z numerami pomieszczeń w alfabecie Braille´a; zastosowanie żółtych kontrastowych ostrzegawczych taśm na drzwiach wejściowych i schodach terenowych oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej wspomagającej słyszenie,
 • wymiana opraw oświetleniowych,
 • renowacja elewacji,
 • montaż elementów klimatyzacji pomieszczeń biurowych i na korytarzu.

Pamiątkowe zdjęcie Wójta i wykonawcy

Karolina Kojder