Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-krus/

Do pobrania:

 

Anna Krystyniak \ PT KRUS Bolesławiec