Gmina Bolesławiec informuje, że na terenie boisk gminnych zamontowane są wyłączniki do załączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych.

Drodzy Mieszkańcy Gminy, dbajmy razem o nasze wspólne urządzenia oraz minimalizujmy koszty zużycie energii elektrycznej, poprzez wyłączanie lamp oświetleniowych z chwilą zakończenia korzystania z obiektu.

Agnieszka Kuśmierz

Informacja nt. oświetlenia przy boiskach gmnnych