Podczas III Sesji VII kadencji Rady Gminy Bolesławiec podziękowano sołtysom za ich codzienną pracę – zarówno obecnym, jak i tym, którzy od tego roku nie piastują już tej funkcji. Była to również okazja do uroczystych obchodów Dnia Sołtysa.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w lutym decyzją mieszkańców 20 sołtysów wciąż piastuje swoje stanowiska, a w 9 sołectwach funkcję tę sprawować będą nowi przedstawiciele. Jednak 4 marca wszyscy oni - zarówno ci aktualni, jak i ich poprzednicy - zgromadzili się na III Sesji Rady Gminy Bolesławiec.

Jak podkreślił Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski, sołtysi są pośrednikami między Urzędem Gminy a mieszkańcami. Ich praca nie jest łatwa, jednak efekty podejmowanych przez nich działań widoczne są każdego dnia. Jednak spotkanie było okazją do tego, by za ten trud wszystkim im podziękować. 

Najpierw Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec - Bogusław Uziej zwrócili się do tych, którzy zakończyli swoją kadencję. Dla każdego z 29 sołtysów przygotowane zostały drobne upominki oraz statuetki z podziękowaniami. Była to także okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia. 

Jak mówili odchodzący sołtysi – dają oni teraz szansę innym. Jednak ich praca na rzecz działalności lokalnej na pewno się nie zakończy.

Jednocześnie podczas Sesji obecni sołtysi obchodzili swoje święto - Dzień Sołtysa. Spotkanie było również okazją do podzielenia się doświadczeniami i omówienia możliwości wspólnych działań. Zamówiono także tort, na którym znalazła się mapa Gminy Bolesławiec wraz z zaznaczonymi na niej sołectwami,a wszyscy sprawujący funkcję sołtysów w kadencji 2015-2019 otrzymali specjalne informatory, dotyczące funduszu sołeckiego.

Karolina Wieczorek