FE_POWER_wersja_kolor.jpeg

Gmina Bolesławiec w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych "Dostępny samorząd - granty" otrzymała grant w wysokości 185 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Gmina Bolesławiec bez barier - remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Celem projektu jest poprawa dostępności budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Bolesławiec osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery w obszarze architektonicznym i komunikacyjno-informacyjnym.

W ramach projektu realizowane będą następujące elementy:

  • podjazd dla osób z oraz remont opasek, chodników i schodów terenowych przy budynku, montaż przy schodach terenowych oraz podjeździe dla wózków inwalidzkich poręczy z nakładkami
  • drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne rozsuwane automatycznie z naświetlem górnym i domofonem
  • przystosowanie istniejącej łazienki dla osób z niepełnosprawnościami
  • remont wewnętrzny pomieszczeń m.in.: położenie posadzek antypoślizgowych w dwóch kolorach i malowanie ścian
  • montaż oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami m.in.: tabliczek ewakuacyjnych – rysunkowych, tablic informacyjnych piktogramów, tabliczek drzwiowych z numerami pomieszczeń w alfabecie Braille´a; zastosowanie żółtych kontrastowych ostrzegawczych taśm na drzwiach wejściowych i schodach terenowych oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej wspomagającej słyszenie
  • wymiana opraw oświetleniowych
  • renowacja elewacji
  • montaż elementów klimatyzacji pomieszczeń biurowych i na korytarzu

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Elżbieta Chojnacka

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg