W roku 2022 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu interweniowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych 129 razy:

 • 68 pożarów;
 • 58 miejscowych zagrożeń;
 • 3 alarmów fałszywych.

Ponadto jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach zewnętrznych, organizowanych zarówno przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, jak i własnych oraz w wyjazdach gospodarczych.

To kolejny, już 5 rok, w którym nasza jednostka nie odnotowała ani jednego braku wyjazdu do zdarzenia pomimo zadysponowania.

Do działań ratowniczo-gaśniczych nasze zastępy wyjeżdżały następująco:

 • 409 D 17 GBA 2,5/16 Mercedes Atego 1326 - 126 razy;
 • 409 D 18 SLRr Nissan Navara - 12 razy (w tym 3 razy z łodzią ratowniczą 409 D Ł1);
 • 409 D 19 GBM 3/16 Star 266 - 33 razy - pojazd użytkowany w naszej jednostce od 15 czerwca 2022 r.;
 • 409 D Q20 Quad SEGWAY AT6L EPS - 1 raz. - pojazd użytkowany w naszej jednostce od 30 września 2022 r.

Najczęściej w działaniach brali udział druhowie:

 • Paweł Szymczyk - 82 razy
 • Adrian Tabor  - 79 razy
 • Patryk Dudkiewicz - 65 razy
 • Bartłomiej Jarus - 62 razy
 • Ireneusz Tabor- 59 razy
 • Jakub Nenkin - 52 razy
 • Bogusław Polańczyk - 51 razy
 • Jarosław Nenkin - 48 razy
 • Henryk Witnik - 47 razy
 • Patryk Miszko - 43 razy

Dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, a także dzięki wpłatom z tytułu 1 % od podatku dochodowego udało się zrealizować następujące zakupy dla naszej jednostki:

 1. Zakup quada ratowniczego SEGWAY AT6L EPS na przyczepce transportowej z wyposażeniem - o wartości 59.500,00 zł ze środków:
 • dotacji MSWiA w ramach programu "Szczepimy się z OSP" - 44.060,00 ,
 • środków własnych jednostki - 15.440,00 zł.
 1. Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu ratowniczego - o wartości 16.452,00 zł ze środków:
 • dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu "Mały Strażak" - 16.300,00 zł.
 • środków własnych jednostki - 152,00 zł.
 1. Zakup sprzętu informatycznego do wykorzystania podczas szkoleń naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - o wartości 6.647,00 zł ze środków:
 • dotacji MDP - 6.486,00 zł.
 • środków własnych jednostki - 161,00 zł.
 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na podwoziu MAN 13.290 o wartości 1.143.937,00 zł został sfinansowany z następujących źródeł:
 • dotacja celowa Gminy Bolesławiec - 685.437,00 zł,
 • dofinansowanie KG PSP ze składek ubezpieczeń (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) - 312.500,00 zł,
 • dofinansowanie w ramach zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" - 137.500,00 zł,
 • darowizna Nadleśnictwa Bolesławiec - 2.500,00 zł,
 • darowizna Nadleśnictwa Świętoszów - 2.000,00 zł,
 • środki własne jednostki - 4.000,00 zł.

Zadanie to było możliwe do zrealizowana dzięki zrozumieniu między innymi:

 • Radnych Rady Gminy Bolesławiec, którzy wsparli budżetowo zadanie, za co bardzo pięknie dziękujemy,
 • władz Gminy Bolesławiec na czele z Panem Wójtem Andrzejem Dutkowskim i Panem Zastępcą Wójta Romanem Jaworskim wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu, za co także Państwu dziękujemy,
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, st. bryg. Andrzeja Śliwowskiego, który poparł i czynnie zabiegał o wpisanie naszej jednostki na listę dotacji, a następnie pomagał w koordynacji realizacji projektu,
 • Nadleśnictwom: Bolesławiec, na czele z Panem Nadleśniczym Arkadiuszem Sudoł, jak również Świętoszów, na czele z Panem Nadleśniczym Mariuszem Huzarskim za przekazane darowizny finansowe na realizację zakupu pojazdu.

Dziękujemy bardzo.

Ponadto w czerwcu 2022 r. powitaliśmy w naszej remizie samochód GBM 3/16 na podwoziu Star 266. Pojazd ten był od roku 2019, po nieodpłatnym przekazaniu do naszej jednostki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu użyczony przez nas do OSP w Starych Jaroszowicach, z uwagi na brak posiadania przez tę jednostkę jakiegokolwiek samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Okazało się, że posiadanie przez naszą jednostkę drugiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest niezbędne. Pojazd ten uczestniczył w okresie 3 miesięcy w likwidacji 33 pożarów, szczególnie lasów i nieużytków rolnych. Potwierdzam, że w opinii młodych druhów kierowców naszej jednostki jest to pojazd "nie do zajechania". Wjedzie wszędzie, a co najważniejsze, też wyjedzie.

W grudniu został nam również nieodpłatnie przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy Mitsubishi L 200. Pojazd ten zastąpi użytkowany przez nas dotychczas starszy samochód Nissan Navara 2,5 DCI. Nowo pozyskany pojazd będzie wykorzystywany do transportu posiadanych przez naszą  jednostkę przyczepek z łodzią ratowniczą i quadem ratowniczym.

Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nowy sprzęt i zaplecze naszej jednostki. Dzięki staraniom władz Gminy Bolesławiec i akceptacji Rady Gminy Bolesławiec, po złożeniu wniosku o wsparcie w ramach "Polskiego Ładu" została przyznana dla Gminy Bolesławiec dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.400.000,00 zł na realizację projektu pn. "Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego". W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę do realizacji zadania. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, zostanie rozbudowana i wyremontowana nasza remiza, z czego bardzo się cieszymy. W końcu będziemy mieli właściwe warunki sanitarne, pomieszczenia remizy będą spełniały wymagania przepisów budowlano - sanitarnych, a przede wszystkim będziemy posiadali salę szkoleniową, gdzie będziemy mogli szkolić nasz najmłodszy narybek: dzieci i młodzież z naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zostanie nam również dostarczony nowy, tak potrzebny drugi średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Z racji sporej odległości od innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, dla nas po prostu niezbędny. Prace budowlane trwają.

Wartość całego zadania objętego dotacją, to kwota 3.758.880,00 zł, z czego 2.400.000,00 zł to właśnie dofinansowane z "Polskiego Ładu", natomiast kwota 1.358.880,00 zł stanowi wkład własny zadania, zabezpieczony przez Gminę Bolesławiec.

Planowany odbiór zadania, to kwiecień 2023 r. W maju planujemy organizację uroczystego przekazania "nowej" remizy i nowych pojazdów, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

Niestety w związku z brakiem miejsca w garażu i przyszłą dostawą nowego pojazdu, musieliśmy pożegnać nasz pierwszowyjazdowy samochód, GBA 2,5/16 na podwoziu Mercedes - Benz Atego 1326. Pojazd ten skutecznie służył w naszej działalności ratowniczej od roku 2009. Większość naszych ratowników wychowała się na nim, będzie nam go brakowało, ale myśląc o przyszłości jednostki, nie było innego wyjścia.

W minionym roku nasz druh Tomasz Górecki ukończył szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, natomiast druh Kamil Nebesny szkolenie dowódców OSP. Kilkoro naszych druhen i druhów pozytywnie zdało egzamin recertyfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Gratulujemy!

Pomagaliśmy również, co jest już chyba naszą wizytówką od wielu lat, w różnych akcjach pomocowych:

 1. W miesiącach lutym i marcu zbieraliśmy złom i zorganizowaliśmy kiermasz ciast dla niestety już Aniołka - Julci Faltyn. Dzięki Państwa wpłatom i pomocy uzbieraliśmy i przekazaliśmy na odpowiednie konto w sumie kwotę 11.386,30 zł:
 • zbiórka złomu - 2.910,00 zł.
 • kiermasz ciast - 8.476,30 zł. i 10 euro.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę złomu i w organizację kiermaszu.

 1. Równolegle ze zbiórką dla Julci, w okresie od 27 lutego do 30 kwietnia 2022 r. prowadziliśmy w Trzebieniu punkt pomocowy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, który był zlokalizowany w Domu Ludowym "Jarzębina" w Trzebieniu, przy ul. Lipowej 5.

Ten adres był przez nas podawany niezwykle często dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Bardzo wiele rodzin skorzystało z pomocy. My z kolei skorzystaliśmy z możliwości zdobycia podstawowych zwrotów języka ukraińskiego. Jeżeli nie udało się porozumieć językowo, pomagaliśmy sobie manualnie, bądź przy użyciu zdobyczy technologicznych - patrz: translator. Ale myślę, że każdy z nas najbardziej zapamięta, te dramatyczne opowieści uchodźców, którzy niekiedy w ostatniej chwili uciekli przed pewną śmiercią. Mamy nadzieję, że wszyscy odwiedzający nasz punkt byli zadowoleni z naszej pomocy. Oprócz dystrybucji najpotrzebniejszych rzeczy dla osób przyjeżdżających do nas, przekazywaliśmy różnego rodzaju materiały do innych punktów pomocowych w naszym powiecie i nie tylko, ale także bezpośrednio na teren objęty wojną na Ukrainie.

Za pomoc w tym projekcie kierujemy podziękowania dla Fundacji Leben helfen Leben e.V. z Panią Magdaleną Kunze na czele. To dzięki ich akcji, ich cotygodniowym transportom odzieży, żywności, materiałów opatrunkowych, chemii gospodarczej i osobistej, a nawet zabawek i artykułów szkolnych dla najmłodszych mogliśmy realizować naszą misję.

Dziękujemy władzom i pracownikom Gminy Bolesławiec oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie za udostępnienie prawie całej powierzchni Domu Ludowego do działalności pomocowej. Na szczęście nic nie uszkodziliśmy i wszystkie pomieszczenia oddaliśmy w nienaruszonym stanie.

Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom naszych sklepów w Trzebieniu, za umożliwienie prowadzenia zbiórek darów do koszy w nich ustawionych.

Dziękujemy wszystkim Państwu za to, że wkładaliście do tych koszy różnego rodzaju artykuły spożywcze i higieniczne, dzięki którym nasi goście mogli odczuć namiastkę swojego własnego domu.

Dziękujemy także firmom z Trzebienia:

 • Nawara Serwis wraz z pracownikami, a przede wszystkim właścicielom: Pani Marzenie i Panu Rafałowi, za pomoc logistyczną całego przedsięwzięcia. Pani Marzena poza tym stale pracowała w naszym punkcie od samego początku jego powstania - jeszcze raz bardzo dziękujemy Marzenko,
 • TEXTIL BOLESŁAWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebieniu, za darowizny w postaci kołder i poduszek, które przekazaliśmy dla uchodźców,
 • PPHU IRPOL Irena Śliczna, również za pomoc logistyczną działania punktu.

Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebieniu, ich rodzinom i znajomym, mieszkańcom Trzebienia. Nie sposób Was wszystkich wymienić, ażeby kogoś nie pominąć. Tak było Was wielu. To już kolejny raz pokazaliście, jakimi jesteście wartościowymi ludźmi. Pomagacie nie tylko podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ale przede wszystkim w życiu codziennym.

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” (o. Fabian Kaltbach OFM)

Życzymy Państwu Szczęśliwego Nowego Roku 2023, zdrowego, ale także bezpiecznego. Abyśmy nie musieli spotykać się z Państwem tylko podczas naszych interwencji, a jedynie w samych miłych i radosnych okolicznościach.

druh Jarosław Nenkin