Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 listopada 2022 roku, dotyczące (...) realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 II faza budowy autostrady A18” realizowanej w ramach zadania: „Budowa autostrady A18 odcinek węzeł Olszyna - węzeł Golnice od km 0+633.00 do km 71+533.00”.

Plik do pobrania [PDFOB_MRiT_DLI-11.7621.47.2021.PM1.9EŁ.pdf (1,59MB)]

Agnieszka Osip