W marcu podpisano umowę dla zadania „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ocice” i rozpoczęły się roboty budowlane. Wykonawcą robót była firma TECH – BUD Barbara Sabadasz z Kruszyna. Zadanie zostało wykonane w terminie i obecnie trwają procedury odbiorowe. Koszt całkowity zadania to kwota ok. 400.000 zł.

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego dachu, a mianowicie na całkowitej rozbiórce istniejącej więźby drewnianej, istniejącego pokrycia dachowego wraz z całym osprzętem dachowym, dodatkowo rozebrano istniejący drewniany strop oraz komin murowany. Po przebudowie budynek został podniesiony poprzez wykonanie żelbetowego wieńca, wykonanie nowej więźby dachowej i zmianę (zwiększenie) kąta nachylenia dachu, wykonane zostało nowe pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z nowymi wszystkimi detalami dachowymi i orynnowaniem. W istniejącym budynku wykonano nową izolację stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Nowy wygląd zyskały również posadzki, a mianowicie wykonane zostały one na sali głównej z paneli podłogowych a w pozostałych pomieszczeniach - z płytek gresowych. Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń zostały pomalowane po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. W Sali głównej na ścianach wykonano tynk żywiczny, a w toalecie i kuchni na ścianach wykonano okładziny ścienne z płytek ceramicznych.  W całym obiekcie wymieniony został osprzęt elektryczny oraz sanitarny. Budynek zyskał również nowy wygląd zewnętrzny, ściany zostały docieplone i wykonano nowy tynk zewnętrzny.

Przebudowa budynku przyczyniła się do poprawy warunków pracy podczas prób i ćwiczeń Zespołu Śpiewaczego OCICE. W sali prób gminny zespół będzie mógł w lepszych warunkach przygotowywać swoje występy a  mieszkańcy wsi będą mogli się integrować i zwiększać swoją aktywność kulturalno-rekreacyjną.

Obecnie trwają procedury odbiorowe i mamy nadzieję, że końcem grudnia mieszkańcy będą mogli już w pełni korzystać z odnowionego obiektu.

Anna Piaseczna