Wczoraj w Domu Ludowym "Jarzębina" w Trzebieniu Mieszkańcy okolicznych miejscowości spotkali się z przedstawicielami Gminy Bolesławiec oraz Powiatu Bolesławieckiego, by porozmawiać na temat koncepcji budowy dojazdu do obozowiska w Trzebieniu Małym.

W związku z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie naszej Gminy oraz uciążliwościami dla Mieszkańców, wynikającymi z przemieszczania się kolumn wojskowych, władze Gminy Bolesławiec niejednokrotnie apelowały o stworzenie innej możliwości przejazdu żołnierzy.

1 grudnia Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski, jego Zastępca - Roman Jaworski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych bolesławieckiego Starostwa Powiatowego - Ewa Rendecka-Woch, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych – Paweł Bednarski i Inżynier Kontraktu – Przemysław Marczak wzięli udział w spotkaniu z Mieszkańcami. W trakcie jego trwania zaprezentowano koncepcję budowy dojazdu do obozowiska. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z planami oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Władze samorządowe zapewniły, że zgodnie z sugestią Mieszkańców, wystosują odpowiednie pisma do Starostwa Powiatowego oraz projektantów, zajmujących się tworzeniem koncepcji obwodnicy, by podczas organizacji ruchu drogowego na tym odcinku, skierować samochody ciężarowe na nowo wybudowaną obwodnicę, aby ograniczyć ich poruszanie się przez teren zabudowany wsi.  

Dodatkowo w spotkaniu wziął udział podkom. Tomasz Kazimierczuk – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego bolesławieckiej Komendy Powiatowej Policji, który zapewnił, że w najbliższej okolicy wzmożone zostaną kontrole drogowe. Wszystko to w związku z informacjami, przekazanymi przez obecnych na zebraniu, którzy zwrócili uwagę na nierespektowanie nakazów ograniczenia prędkości oraz dopuszczalnego ciężaru pojazdów.

Karolina Kojder

Spotkanie w Trzebieniu