Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bolesławcu informuje o II edycji ogólnopolskiego konkursu "My i RYBY", organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem tego konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego, a także obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i trwa od 21.11.2022 r. do 03.03.2023 r.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostaną wybrane po 3 najlepsze w każdej kategorii wiekowej, w każdym z 16 województw.

Regulamin [PDFRegulamin konkursu.pdf (1,69MB)]

Formularz zgłoszeniowy [PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (501,46KB)]

Sebastian Fijałkowski