Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Miasteczko ruchu drogowego we wsi Brzeźnik”. Dofinansowanie w wysokości 85 % o wartości 457.549,90 zł zostanie przeznaczone na budowę miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku.

Budowa Miasteczka ruchu drogowego obejmuje następujące elementy:

1. Jezdnię o powierzchni minimum 400 m2 w tym:

 • jedno skrzyżowanie równorzędne,
 • jedno skrzyżowanie z drogą podporządkowaną,
 • jedno skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
 • jedno skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną,
 • jedną wysepkę kanalizującą ruch,
 • jezdnię do wykonywania tzw. „ósemek”,
 • przejścia dla pieszych,
 • zwężenie drogi,
 • przejazd kolejowy,
 • miejsca postojowe (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami),

2. Chodniki i przejścia dla pieszych w tym:

 • przejście z sygnalizacją świetlną,
 • przejście bez sygnalizacji świetlnej,
 • specjalne przejście zaznaczone jako przejście dla dzieci.

Przejścia dla pieszych, jak również chodniki będą oznakowane zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego.

3. Znaki drogowe:

 • pionowe,
 • poziome,
 • świetlne.

Ponadto na wyposażenie miasteczka składać się będą również elementy małej architektury oraz kolorowe gry podwórkowe ulokowane między jezdniami. Teren miasteczka będzie oświetlony w sposób gwarantujący odpowiednią widoczność na terenie obiektu po zmroku.

Wybudowane Miasteczko umożliwi przeprowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniając system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozwoli również na zdobywanie doświadczenia i uprawnień do prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach publicznych.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec poprzez budowę Miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźniku.

Wydatki kwalifikowalne 538.294 zł

Dofinansowanie ze środków UE 457.549,90 zł

Realizacja i zakończenie projektu planowane jest na 2023 rok.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, w Działaniu 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

Elżbieta Chojnacka

Miasteczko kolor_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Gmina Bolesławiec otrzymała 457.549 zł na budowę miasteczka ruchu drogowego