Miłośników piosenek ludowych w niedzielę, 22 lutego, zaprosiliśmy do Łazisk i Kraśnika Dolnego. To właśnie w tych dwóch miejscowościach rozpoczął się cykl muzykujących niedziel pod nazwą „Pośpiewanki”.

Nie były to w żadnym razie koncerty sceniczne. Spotkania z muzyką ludową miały formę warsztatów prowadzonych przez członków dwóch zespołów. W Łaziskach królowały „Leśne Nastroje” z Dobrej, tam Romuald Kardzis – instruktor zespołu opowiedział o tym, jak wyglądają próby zespołu, w jaki sposób uczą się piosenek, dzielą na głosy itd. Widzowie mieli rozdane teksty i rozpoczęła się nauka i wspólne śpiewanie.

Nie inaczej działo się w Kraśniku Dolnym. Tam naukę piosenek prowadził Franciszek Uściński – instruktor Zespołu Śpiewaczego „Żeliszów”, a jego członkowie dzielnie mu wtórowali.

Dodatkowym atutem okazała się gościnność obydwu miejscowości. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach i Kraśniku Dolnym przygotowały dla wszystkich pyszny, słodki poczęstunek. Wprawdzie do degustacji trzeba było robić przerwy, bo ciężko jednocześnie jeść i śpiewać, ale było to oczywiście jak najbardziej możliwe.

Okazało się, że nie brakuje talentów wokalnych – w jednej, jak i w drugiej miejscowości każdy został zaproszony na próby zespołu. Może po kilku takich „Pośpiewankach” w mieszkańcach uda się zaszczepić miłość do muzyki  ludowej i powstaną nowe zespoły, czego wszyscy byśmy sobie gorąco życzyli.

Beata Widera