25 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski.

Celem konkursu było propagowanie wychowania patriotycznego młodego pokolenia. Podczas konkursu przedstawiony został krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bożejowicach. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół gminnych z klas 1-8. Uczestnicy zaprezentowali swoje wokalne talenty, a jury w składzie: pani Agnieszka Orawiec i pan Marek Łętowski wyłoniło laureatów.

Wyniki konkursu :

Kategoria klas 1-4:

  1. Natan Michułka z ZSP w Trzebieniu
  2. duet: Martyna Zamojska i Adama Kędzierski z ZSP w Ocicach
  3. Magdalena Zarówny z ZSP w Bożejowicach

Kategoria klas 5-8:

  1. Oliwia Bochnia z ZSP w Bożejowicach
  2. zespół „Passione” z ZSP w Dąbrowie Bolesławieckiej
  3. duet: Julia Mazur i Julia Sikorska z ZSP w Kraśniku Dolnym oraz solistka Aleksandra Urbanowicz  z ZSP w Ocicach

Wyróżnienia otrzymały: Jagoda Rowińska z ZSP w Bożejowicach oraz Aleksandra Kędzierska z ZSP W Kruszynie.

Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bolesławiec, Radę Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach oraz Radnego Gminy Bolesławiec - Andrzeja Chudzika

Zwycięzcom i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Aleksandra Frątczak, Magdalena Zawda-Torba