16 listopada w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec.

Podczas wspólnego posiedzenia Rady Gminy Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego oraz Rady Miasta Bolesławiec głos zabrał Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, który mówił o środkach unijnych. Omówił on inwestycje, realizowane na terenie całego Powiatu Bolesławieckiego.

Najważniejszym punktem Sesji była prezentacja koncepcji budowy II etapu obwodnicy Bolesławca, o której mówił Leszek Loch - dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Krótko wspomniał on o I etapie prac, które miały miejsce w 2019 r. a następnie omówił II etap, który rozpoczął się rok później. Inwestycja ta, niezwykle ważna z punktu widzenia Mieszkańców naszej Gminy, ale również całego powiatu, zakłada poprowadzenie ruchu poza tereny zabudowane z uwzględnieniem transportu wojskowego. Docelowo powstanie 6,27 km drogi, pełniącej funkcję północno-wschodniej obwodnicy Bolesławca - od Łąki do Kruszyna. Zadanie warte 64.635.472,20 zł dofinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (38.781.283,32 zł). Prace projektowe i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zakończyć się mają w II kwartale przyszłego roku.

Zrzut ekranu 1.jpeg

Zrzut ekranu 2.jpeg

Wspólna Sesja trzech samorządów była także okazją do omówienie projektu Cyklostrady Rowerowej, a także działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna.

Jak podkreślił Marszałek - Cezary Przybylski działania samorządów pokazują wyraźnie, że współpraca między tutejszymi samorządami układa się bardzo dobrze i potwierdza, że działając wspólnie na rzecz Mieszkańców łatwiej realizować zarówno te drobne, jak i duże inwestycje.

Karolina Kojder