ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OCICACH

"Ojczyzna – bliskie słowo…”

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczniowie ZSP w Ocicach, z pomocą nauczycieli, zorganizowali całodniowy projekt pod hasłem ,,Niepodległość”, celem którego było uświadomienie wszystkim, z czego wynika wydłużony o dzień 11 listopada weekend.

Od samego rana sale szkolne przesycone były atmosferą historii i symboli narodowych. Każda klasa, na początek, zapoznała się z sylwetką Józefa Piłsudskiego oraz ciągiem historycznych zdarzeń, które to najpierw pozbawiły Polaków własnego kraju, a następnie pomogły przywrócić Polskę na mapę Europy. Podsumowując tę część edukacyjnych działań, klasy IV – VIII wykonywały tematyczne gazetki ścienne: od tych entuzjastycznych, celebrujących Święto Niepodległości, po te o przejmującej treści rozbiorów Polski.

Informacje, które w formie plastycznej znalazły się na plakatach, wybrzmiały ponownie na apelu, stanowiącym kolejny punkt realizacji projektu ,,Niepodległość”. W trakcie inscenizacji członkowie koła teatralnego z klas IV – VI opowiedzieli swoim szkolnym kolegom własną interpretację trudnej ścieżki do wolności Polaków z okresu rozbiorów i I wojny światowej. Przeplatając informacje z rymem, okraszając emocje melodią – zaserwowali zasłuchanej widowni magiczną podróż w przeszłość, tłumacząc w bardzo przystępny sposób, dlaczego wolny dzień 11 listopada to nie tylko radość związana z labą od szkoły. Szczególnie mocne wrażenie zrobił występ najmłodszych uczestników apelu – dzieci z grupy przedszkolnej oraz klas młodszych, które, w bezpretensjonalny sposób, typowy tylko maluchom, opowiedziały o swojej wersji miłości do ojczyzny, z przejęciem prezentując się na scenie.

Zwieńczeniem działań projektowych były konkursy tematyczne: dyktando ,,biegane” oraz quiz matematyczny. I w jednym, i w drugim przypadku treść zadań stanowiły informacje historyczne. Konkurencja związana z dyktandem polegała na odczytywaniu przez część uczniów danej klasy tekstu umieszczonego na jednym końcu sali i przekazywaniu go z pamięci grupie pisarzy. Jako że klasy rywalizowały między sobą, atmosfera wyścigu łagodziła nieco ból zmagania się z ortografią. Po części polonistyczno-historycznej przyszła kolej na królową nauk – matematykę. Tu również na zasadzie konkurowania międzyklasowego uczniowie musieli poradzić sobie z zadaniami, których treść nawiązywała do tematu przewodniego.

Patriotyczne nuty wybrzmiały raz jeszcze na koniec spotkania z ,,Niepodległością”. Po wcześniejszym wylosowaniu tytułu, klasy IV – VIII stanęły do ostatniej rywalizacji – odśpiewaniu pieśni patriotycznej na modłę wojskową, czyli głośno, dziarsko i z przytupem. Choć u jednych więcej było głośności, drudzy wypadli bardziej dziarsko, a jeszcze inni przede wszystkim tupali, całość występu idealnie dopełniła muzyką i zabawą ten niezwykły dzień.

Wyśpiewane, wyrecytowane, wyrysowane, trochę wybiegane  i wyliczone – takie to było wyjątkowe Narodowe Święto Niepodległości w wykonaniu uczniów ZSP w Ocicach.

Edyta Sienkiewicz

fot. Małgorzata Gorczyca

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRAŚNIKU DOLNYM

10 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akademia przygotowana pod okiem pani Krystyny Myszkun przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VI oraz przedszkolaków  z grupy 6- i 5-latków wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918  roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przedszkolaki tańcem i wierszem wyrazili miłość do ojczyzny. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Krystyna Myszkun, Barbara Rajczakowska, Lidia Zubal

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BOŻEJOWICACH

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bożejowicach przygotowali niezwykłą pantomimę, której głównym celem było symboliczne przedstawienie losu Polski podzielonej na trzy zabory, formowanie Legionów Polski i ostateczne wyzwolenie uciemiężonego społeczeństwa polskiego- WIELKIE ODRODZENIE WOLNOŚCI.

Występ aktorów klas szóstych i ósmych uświetnił występ Jagody Rowińskiej, która zaśpiewała „ Rozkwitały pąki białych róż"- jedną z najpiękniejszych pieśni patriotycznych. Uczniowie klasy piątej : Aleksandra Różnicka, Maja Kaleta, Kamil Gabryszewski i Hubert Karaban zaprezentowali pieśń „ Pierwsza brygada".

Cyprian Kamil Norwid powiedział, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, pokolenia , które nauczyły nas, że wolność to świat bez wojny, to świat bez przemocy, to świat bez konieczności zabijania. Bez konieczności zabijania drugiego człowieka, ale też siebie, swojego sumienia. Wolność to możliwość wyboru, wolność to bycie z ukochanym człowiekiem, bez strachu o jego życie, o to czy wróci. Wolność to dom pełen ukochanych ludzi. Nie ma nic cenniejszego nad wolność. Wolność bycia człowiekiem.

Anna Kaluzka

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE BOLESŁAWIECKIEJ

To już 104 lata możemy cieszyć się wolnością Polski! Z tej okazji Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej przygotowali wyjątkową akademię, która przedstawiała burzliwą drogę Polski do Niepodległości.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwali nauczyciele historii - Mariola Szwej i Andrzej Posacki.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku i ukazała niezłomnego ducha narodu polskiego.

Przed zgromadzonymi gośćmi w patriotycznej odsłonie występowali przedszkolaki, uczniowie klasy I, III, VII i VIII. Deklamowali wiersze i śpiewali patriotyczne pieśni, które wywoływały wzruszenie wśród publiczności. Uczniowie klasy VII i VIII ubrani byli w odświętne krakowskie stroje, w których zatańczyli tradycyjnego krakowiaka.

Ta piękna uroczystość podsumowana była słowami pani dyrektor Lilli Liszcz, która pięknie powiedziała o miłości do ojczyzny i Symbolach Narodowych, o których zapomnieć nie można!

Mariola Szwej