Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Gmina Bolesławiec przystąpiła do zakupu paliwa stałego do gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (termin wejścia w życie 3.11.2022 r.) W związku z tym zapraszamy osoby, które zamierzają dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach – w cenie 2000 zł za tonę do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Jednoczenie informujemy, że ankiety składane przez Państwa do dnia 2 listopada br. były jedynie podstawą do rozpoznania skali potrzeb w celu zgłoszenia zgodnie z nimi zapotrzebowania na węgiel i nie stanowią podstawy do ubiegania się o zakup preferencyjny węgla.

Każdy, kto zamierza zakupić węgiel poprzez gminę w preferencyjnej cenie zobowiązany jest złożenia wniosku zgodnie z wymaganymi przepisami (wzór wniosku do pobrania pod artykułem, na stronie BIP w zakładce "Zakup preferencyjny paliwa stałego" lub w Punkcie Obsługi Interesanta w  Urzędzie Gminy).

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy, każde gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu max. 1,5 tony węgla (we frakcjach groszek lub orzech wg wskazania na wniosku) w dwóch okresach: do dnia 31 grudnia 2022 r. i do dnia 30 kwietnia 2023 r., (łącznie 3 tony).

Wnioski w formie pisemnej przyjmowane będą osobiście w Urzędzie Gminy Bolesławiec w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze od 10 listopada do 21 listopada br. Wniosek można również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi być on podpisany profilem zaufanym lub opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalność podmiotów realizujących zadania publiczne). Skany wniosków papierowych przesłane mailem nie spełniają wymogów prawnych.

Osobą do kontaktu w opisywanym zakresie jest Roksana Kałkowska tel. 75 732 32 21 wew. 122.

O dalszym toku postępowania, zmianach i ustaleniach w zakresie zakupu preferencyjnego węgla będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej, facebooku i po przez komunikator SMS.

Wniosek do pobrania PDFFORM_Wniosek_o zakup_preferencyjny_paliwa_stałego_09112022.pdf (224,89KB)

Iwona Przybylska