Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej brali udział w bardzo ważnym i podniosłym dla nich wydarzeniu. 20 października odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uczniowie klasy pierwszej musieli przejść egzamin i wykazać się wiedzą  m.in. z języka polskiego, matematyki, ruchu drogowego oraz języka angielskiego i niemieckiego. Wszyscy zdali egzamin śpiewająco. Nad programem artystycznym czuwała wychowawczyni klasy pani Mariola Szwej i pani Cecylia Kołacz. 

W obecności dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, pomagać słabszym i potrzebującym oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Po ślubowaniu, uroczystego pasowania na ucznia, symbolicznym ołówkiem dokonała dyrektor szkoły pani Lilla Liszcz.

Po ślubowaniu i pasowaniu „pełnoprawni” uczniowie otrzymali prezenty jako symbol przyjęcia do braci uczniowskiej. Upominki wręczali uczniowie starszych klas, Rada Rodziców, dyrektor szkoły pani Lilla Liszcz, radna Gminy Bolesławiec pani Rozalia Gajewska oraz rodzice pierwszoklasistów.

Radości i uśmiechów nie było końca. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

Mariola Szwej