Dziś odbyła się XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Bolesławiec. Została ona zwołana w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Dolnośląskiego na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych.

Podczas głosowania dochody Gminy Bolesławiec zwiększone zostały o kwotę 1.096.500 zł.

Zwołanie Sesji Nadzwyczajnej pozwoli na to, by pieniądze te jak najszybciej trafiły na konta naszych Mieszkańców.