2 listopada podpisana została umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363), polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska.

Prace, które zostaną wykonane w ramach zadania, to:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i zatoki autobusowej na odcinku o długości 982 mb w nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami,
  • budowa wyspy kanalizującej ruch pojazdów w obrębie włączenia ciągu pieszo-rowerowego do drogi wojewódzkiej na wlocie do miejscowości Łaziska,
  • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych na posesje przyległe do drogi,
  • budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
  • odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych wraz z wycinką krzaków i odrostów na skarpach, wzdłuż projektowanego ciągu pieszo-rowerowego,
  • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą została firma BAU SERWIS Sp. z o.o. z Wrocławia. Natomiast wartość umowy to 1.257.400,00 zł. Zadanie ma zostać ukończone w ciągu 7 miesięcy, tj. do czerwca 2023 r.

Agnieszka Kuśmierz

Wójt Gminy oraz Wykonawca robót drogowych po podpisaniu umowy