„Bezboleska przyszłość” L. J. Kerna, „Najpiękniejszy sen” M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Poprawiona dwójka” H. Ożogowskiej, „Ziółko” M. Terlikowskiej i „Ostatnia klasa” S. Wydera to nie tytuły filmów nominowanych do Oscara, ale utwory recytowane przez laureatów gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych. Uczestnicy wykonywali jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Prezentowane utwory mogły być dowolnie wybrane spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych. Kryteriami oceny były: interpretacja utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.                  

Prezentacje oceniała komisja w składzie Maria Sobolska i Daniela Połetek. Komisja po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiła przyznać II miejsce Julii Długosz ze Szkoły Podstawowej w Ocicach i Natalii Horbacz ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku a także III miejsce Dominikowi Grabowemu ze Szkoły Podstawowej w Żeliszowie, Bartłomiejowi Engel i Justynie Różnickiej ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku. Zdobywcy II i III miejsc będą reprezentować Gminę Bolesławiec na powiatowym etapie konkursu.

Wyróżnienia otrzymali: Dagmara Dul z SP w Ocicach, Dominika Wróblewska i Nikodem Andrukiewicz z SP w Żeliszowie, Julia Nowacka z SP w Bożejowicach, Kacper Haniszewski z SP w Dąbrowie Bolesławieckiej, Aleksandra Balińska z SP w Kraśniku Dolnym i Angelika Kłonicka z SP w Brzeźniku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wydania albumowe „To nasz kraj”, a nagrodzeni i wyróżnieni dodatkowe nagrody.   

Beata Widera