Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Zachodniego Obszaru Integracji zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOI

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.

Dokument znajduje się pod następującym linkiem: [PDFZIT_ZOI_2.0_27102022.pdf (4,99MB)]

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem internetowej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://konsultacjezitzoi.webankieta.pl/ (ankieta będzie aktywna dopiero 31.10.2022 r.).

Terytorialnie obszar Zachodnie Obszaru Integracji tworzą następujące gminy: Bogatynia, gmina Bolesławiec, gmina miejska Bolesławiec, Gromadka, gmina wiejska Lubań, gmina miejska Lubań, Nowogrodziec, Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, gmina wiejska Zgorzelec i gmina miejska Zgorzelec.

Poniżej prezentujemy mapę obszaru:

Konturowa mapa gmin województwa dolnośląskiego z wyróżnionym w kolorze burgundowym obszarem, obejmującym gminy tworzące Zachodni Obszar Integracji

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. 

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli - finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne - finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie. 

Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 21.11.2022 r. 

Do pobrania:

Dziękujemy !!!

 

Elżbieta Chojnacka