21 października to dla społeczności szkolnej z Kruszyna dzień wyjątkowy. Właśnie od tego dnia szkoła nosić będzie imię Św. Jana Pawła II.

Działania poprzedzające nadanie imienia SP Kruszyn rozpoczęły się od porannej Mszy Św. W trakcie jej trwania poświęcony został nowy sztandar szkolny. Został on ufundowany przez Radę Rodziców, nauczycieli, uczniów, Urząd Gminy Bolesławiec, sołectwa, przedstawicieli firm i instytucji oraz fundatorów indywidualnych. Mszę Świętą odprawił ks. dr Jarosław Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. O uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników kruszyńskiej szkoły modlili się również ks. Ludwik Maciak – Proboszcz tutejszej parafii oraz ks. dr Mariusz Habiniak.

 

Następnie cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście przeszli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na dalszą część uroczystości, czyli odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Gminę Bolesławiec. Dokonali tego Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, Dyrektor szkoły – Dariusz Kunaszko, Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej, Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewelina Zawada oraz Alan Gajaszek – Przewodniczący Szkoły.

 

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Tam gości powitali uczniowie. Wprowadzono poczty sztandarowe oraz odegrano hymn państwowy. Akt nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kruszynie odczytała Ewelina Zawada – Przewodnicząca Rady Rodziców. Następnie Dyrektor – Dariusz Kunaszko podziękował rodzicom i przekazał go uczniom. Akt ślubowania przeczytał Zastępca Wójta – Roman Jaworski. Po ślubowaniu głos zabrał ponownie Dyrektor szkoły, a Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej odczytał tekst uchwały Rady Gminy o nadaniu imienia.

Specjalny program artystyczny zaprezentowali uczniowie, którzy przybliżyli zebranym sylwetkę Jana  Pawła II. Jednocześnie 22 października ustanowiono w placówce Dniem Patrona.

Następnie głos oddano Zastępcy Wójta – Romanowi Jaworskiemu, który we wzruszającym przemówieniu opowiadał o tym, jak przebiegał proces nadania imienia kruszyńskiej placówce. Wspomniał także o tym, że 5 lat temu obchodziliśmy w Kruszynie jubileusz 70-lecia szkoły, a dziś, 75 lat od jej powstania, dokonuje się kolejny, historyczny dla placówki akt. Następnie Dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze – Joanna Studniarek przeczytała list, wystosowany przez ministra – Przemysława Czarnka. Kolejno gratulacje złożyli Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Jadwiga Bobek – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Ostatnim punktem programu były podziękowania dla osób wspierających i darczyńców. Wręczyli je Dariusz Kunaszko, Ewelina Zawada oraz Dariusz Duran – Przewodniczący Rady Szkoły.

Karolina Kojder

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Szkoły,  Rada Rodziców oraz Uczniowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie składają serdeczne podziękowania za wsparcie materialne  i organizacyjne działań związanych z nadaniem  imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Kruszynie dla:

 • Urzędu Gminy Bolesławiec
 • Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie
 • Restauracja „Europa” -Pani Teresy Sabadasz
 • Firmy GAZ-TECH – Państwa Joanny i Michała Łuckich
 • Firmy Cukierniczej „Torty od M.” – PaniMagdaleny Taradajczyk
 • Kwiaciarni „Fantazja”- Pani Izabeli Chlastawy
 • Kwiaciarnia „Gabi’ – Pani Gabrieli Zagórskiej
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach
 • Państwa Katarzyny i Arkadiusza Pawlusów
 • Państwa Anny i Janusza Lipskich
 • Państwa Katarzyny i Mateusza Marciniaków
 • Państwa Agnieszki Pilarskiej i Arkadiusza Gajaszka
 • Państwa Elżbiety i Marcina Walęgów
 • Państwa Magdaleny i Tomasza Zmaczyńskich

Efektem Państwa przychylności  dla naszych działań była zorganizowana uroczystość nadania imienia  i wręczenia sztandaru  dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie w dniu 21.10.2022 r.

Dziękujemy za udział w tych ważnych i niepowtarzalnych chwilach,  które wpiszą się do historii naszej lokalnej społeczności  i wyznaczą kierunek działań wychowawczych naszej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kruszynie

mgr Dariusz Kunaszko