W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, gminy otrzymały tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda lub Prezes Rady Ministrów. Po otrzymaniu informacji o uruchomieniu działań interwencyjnych wójt niezwłocznie dostarcza preparat do  miejsc dystrybucji. Zabezpieczenie preparatu dotyczy osób do 60 roku życia. Pierwszeństwo w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodsi dorośli. Lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin).

Dawkowanie:

Lp.

Opis grupy ryzyka

Dawka jednorazowa

Ilość tabletek jodku potasu
w poj.dawce

Stosowanie tabletek jodku potasu

1.

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg

¼ tabletki
=12,5 mg jodu

¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi

2.

Dzieci od miesiąca do 3 lat

25 mg

½ tabletki
=25 mg jodu

2 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać  niemowlakowi lub dziecku

3.

Dzieci od 3 do 12 lat

50 mg

1 tabletka
=50 mg jodu

Tabletkę należy połknąć
 i popić wodą lub innym chłodnym napojem

4.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

100 mg

2 tabletki
=100 mg jodu

Tabletki należy połknąć
i popić wodą lub innym chłodnym napojem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

100mg

2 tabletki
=100 mg jodu

Tabletki należy połknąć
 i popić wodą lub innym chłodnym napojem

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własna rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu na https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/

Wykaz miejsc, w których będzie wydawany mieszkańcom Gminy Bolesławiec jodek potasu

Lp.

Miejscowość

Miejsce dystrybucji

Uwagi

1.

Bolesławice

Dom Ludowy Bolesławice 258E

 

2.

Bożejowice

Dom Ludowy Bożejowice 1A

 

3.

Brzeźnik

Dom Ludowy Brzeźnik 37

 

4.

Chościszowice

Sala zebrań Chościszowice 5Z

 

5.

Dąbrowa Bolesławiecka

Dom Ludowy Dąbrowa Bolesławiecka 7B

 

6.

Dobra

Dom Ludowy Dobra 94

 

7.

Golnice

Dom Ludowy Golnice 5

 

8.

Kozłów

Dom Ludowy Kozłów

 

9.

Kraszowice

Dom Ludowy Kraszowice 23Z

 

10.

Kraśnik Dolny

Dom Ludowy Kraśnik Dolny 24C

 

11.

Kraśnik Górny

Dom Ludowy Kraśnik Górny 22Z

 

12.

Krępnica

Dom Ludowy Krępnica 29A

 

13.

Kruszyn

GOKiS Kruszyn ul. Kasztanowa 1B

 

14.

Lipiany

Sala zebrań Lipiany 17

 

15.

Łaziska

Dom Ludowy Łaziska 30A

 

16.

Łąka

Dom Ludowy Łąka 11Z

 

17.

Mierzwin

Dom Ludowy Mierzwin 14B

 

18.

Nowa

Dom Ludowy Nowa 19

 

19.

Nowa Wieś

Dom Ludowy Nowa Wieś 3A

 

20.

Nowe Jaroszowice

Dom Ludowy Nowe Jaroszowice 32A

 

21.

Otok

Dom Ludowy Otok -R-B 44C

 

22.

Ocice

Dom Ludowy Ocice 54B

 

23.

Parkoszów

Sala zebrań Parkoszów 32A

 

24.

Rakowice

Dom Ludowy Bożejowice 1A

 

25.

Stara Oleszna

Dom Ludowy Stara Oleszna 59A

 

26.

Stare Jaroszowice

Dom Ludowy Stare Jaroszowice 30A

 

27.

Suszki

Dom Ludowy Suszki 46A

 

28.

Trzebień

Dom Ludowy Trzebień ul. Lipowa 5

 

29.

Trzebień Mały

Sala zebrań Trzebień Mały 6A

 

30.

Żeliszów

Dom Ludowy Żeliszów 102A

 

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego obywatela Polski.

Do pobrania:

Ulotka informacyjna:

Broszura informacyjna z elementami grafiki i tekstem dotycząca profilaktyki jodowej

Broszura informacyjna z elementami grafiki i tekstem dotycząca profilaktyki jodowej

Małgorzata Wdowińska