Publikujemy informację nt. dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dostępne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska