19 października odbyło się otwarcie świetlicy szpitalnej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Wziął w nim udział Roman Jaworski - Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec.

Świetlica wyremontowana została w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19. O założeniach projektu opowiedział zebranym Jarosław Karbowski - Dyrektor placówki. Osoby uczestniczące w otwarciu mogły również wysłuchać prelekcji Kamili Weigt i Anny Zalewskiej nt. modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Następnie Krystian Antoniewicz oraz Magdalena Sobko poruszyli temat tego, jak ważna jest praca dla osoby chorującej. Na zakończenie Adrianna Kołodziej i Piotr Markiewicz omówili rolę asystentów zdrowienia w procesie terapeutycznym pacjenta.