13 października w bolesławieckim ratuszu odbyło się spotkanie samorządowców z pięciu gmin powiatu bolesławieckiego dotyczące rozwiązań w sprawie zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców z miasta Bolesławca oraz z gmin: Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka i gminy wiejskiej Bolesławiec. W spotkaniu z szefami gmin uczestniczył Jarosław Kowalski – prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu, której 100% udziałowcem jest Gmina Miejska Bolesławiec. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem bolesławiecki ZEC jest podmiotem, który jest zarejestrowany w centralnym rejestrze podmiotów akcyzowych jako pośredniczący podmiot węglowy.

 Podczas spotkania, samorządowcy pozytywnie odnieśli się do możliwości dystrybucji węgla przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu, nie wykluczając również innych podmiotów zajmujących się obrotem węglem.

Samorządowcy z niecierpliwością oczekują na doprecyzowanie ustaw o dystrybucji węgla i przeciwdziałaniu wysokim cenom energii elektrycznej zaproponowanych przez rząd, które przedwczoraj (12.10.22 r.) zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Prezydent Bolesławca oraz wójtowie gmin są przygotowani do jak najszybszej realizacji zadania, jednak doprecyzowania wymaga kilka kwestii technicznych i organizacyjnych związanych z dystrybucją węgla, np.: możliwość zakupu przez gminę czy spółkę, cena węgla (w przestrzeni funkcjonują różne ceny za tonę), rekompensaty, rodzaje płatności (w tym możliwość odroczonej płatności), ewentualne reklamacje, finansowanie transportu, limity sprzedaży, ewidencjonowanie, itp.

Samorządowcy z pięciu gmin powiatu bolesławieckiego mają nadzieję, że prace nad ukończeniem ustaw zakończą się jak najszybciej  i stosowne ustawy zostaną rozpatrzone przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Wówczas gminy podejmą współpracę, aby węgiel jak najszybciej dodarł do zainteresowanych mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli, prezydent Bolesławca Piotr Roman, wiceprezydent Iwona Mandżuk – Dudek, wójt Andrzej Dutkowski i zastępca wójta Roman Jaworski – gmina Bolesławiec, wójt Waldemar Nalazek – gmina Osiecznica, wójt Ryszard Kawka – gmina Gromadka, wójt Mirosław Haniszewski – gmina Warta Bolesławiecka, prezes ZEC Jarosław Kowalski.

Agnieszka Gergont / UM Bolesławiec

Uczestnicy spotkania siedzą przy wspólnym stole