Publikujemy życzenia, skierowane do wszystkich pracowników gminnej oświaty.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022