Wójt Gminy Bolesławiec zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze".

Temat Konkursu: Temat Konkursu nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Gminy Bolesławiec. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje smog.

Technika wykonania pracy konkursowej: Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie A4, praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, itp.). Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki Konkursu uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenia powoduje smog. 

Termin składania prac konkursowych: od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r. godz. 15.00

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Gminy Bolesławiec, Ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5 (parter)

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: PDFRegulamin konkursu 2022.pdf (4,43MB)

 

Monika Krosondowicz-Babiasz