W ubiegły czwartek, tj. 22 września, Gmina Bolesławiec otrzymała środki w wysokości 1.811.520 zł od Wojewody Dolnośląskiego na dodatek węglowy (transza I).

W związku z tym na kolejny dzień zwołana została Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Bolesławiec, pozwalająca przyjąć odpowiednią uchwałę, zwiększającą dochody i wydatki Gminy.

Dzięki tym szybkim działaniom już w poniedziałek, 26 września, pierwsze wypłaty dodatku węglowego zostały dokonane.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą go pobrać z naszej strony internetowej. Składać go należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie, elektronicznie przez ePUAP (adres skrzynki podawczej ePUAP: /bopb5o345y/skrytka) lub do Urzędu Gminy Bolesławiec (ul. Teatralna 1A). 

Szczegółowych informacji nt. dodatku węglowego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie.