Wrzesień to nie tylko czas powrotu do szkoły, to także okazja, by oddać cześć bohaterom wydarzeń 1939 roku. 27 września mija 83. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu na skalę europejską i światową. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ocicach z tej okazji odbyła się niezwykła lekcja historii, którą przygotowali, z pomocą nauczycielek: Agnieszki Michalczuk i Edyty Sienkiewicz, uczniowie z klas IV – VI w ramach kółka teatralnego. W czasie swojej prezentacji przybliżyli zebranym jedno z ważniejszych wydarzeń polskiej drogi do wolności z okresu II wojny światowej – utworzenie struktur państwa, które mogło w tamtych warunkach funkcjonować tylko na zasadzie tajności.

Słuchacze, mając do dyspozycji pokaz multimedialny oraz ciekawostki historyczne, przygotowane przez występujących, zostali przeniesieni w czasy okupowanej Polski, gdzie  powstało jedyne w dziejach ludzkości, niepowtarzalne w warunkach pełnego terroru ze strony obydwu państw sąsiadujących  - Polskie Państwo Podziemne, powstałe w dniu opanowania przez Niemców Warszawy. W krótkiej, przystępnej i atrakcyjnej formie uczestniczący w żywej lekcji historii uczniowie usłyszeli o tak istotnych pojęciach i postaciach  historycznych jak: Armia Krajowa, Związek Walki Zbrojnej czy generał Władysław Sikorski.

Warto pamiętać, że w żadnym innym okupowanym kraju Europy tajne struktury państwa polskiego nie miały swojego odpowiednika – tak potężnej siły niepodległościowej, która pozwoliła przetrwać okrutne czasy wojny. Uchwałą z dnia 11 września 1998 roku, 27 września został ustanowiony Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się Polska, jak nigdy wcześniej celebrowanie takich wydarzeń zyskuje dodatkowy, głębszy wymiar. Warto mieć tego świadomość…

Edyta Sienkiewicz