Pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są!” uczniowie klas I i II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach wyruszyli 16 września na sprzątanie pobliskiej okolicy szkoły.

 „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy
i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.”

Uczniowie od najmłodszych lat uczą się postaw proekologicznych i zawsze pamiętają o tym, żeby dbać o swoją  planetę.

Kolejna inicjatywa zorganizowana dla naszej planety odbędzie się 22 kwietnia 2023 r., podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Katarzyna Furman