Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym podejmowany jest szereg działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i poza nią. W ramach tych czynności we wrześniu zapoznajemy i przypominamy uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach: omawiamy podstawowe przepisy ruchu drogowego, zwracając uwagę na znajdujące się przy szkole znaki drogowe, zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych, uczymy bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.

13 września na spotkaniu z wychowankami przedszkola oraz uczniami klas I – V  dzielnicowy Pan Łukasz Kozioł przybliżył ogólne zasady, dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkanie zostało zakończone podarowaniem każdemu uczniowi znaczka odblaskowego, które szkoła otrzymała od lokalnego biura nieruchomości FOXHOUSE w ramach kampanii społecznej  „Bądź widoczny, bądź bezpieczny na drodze”. Ten z pozoru drobny dar, mówiący „bądź widoczny”, zapobiegł już niejednemu wypadkowi. Dziecko noszące wyżej wspomniany element jest właściwie przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym w niekorzystnych warunkach.

Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Omówienie podstawowych zasad kodeksu drogowego i porady praktyczne z pewnością przyczynią się do ukształtowania u dzieci właściwych nawyków.

Justyna Kapusz