Jednym z priorytetów gminy są inwestycje dotyczące ochrony środowiska, które mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, również w sferze zdrowotnej. Od kilku lat samorząd intensywnie realizują m.in. program usuwania azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

Mając powyższe na uwadze oraz w związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporządziła i złożyła dnia 31.03.2022r. wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył wniosek gminy i Uchwałą Nr 132/2022 z dnia 24.05.2022r. przyznał jej dofinansowanie, które ostatecznie wyniosło 17 731,00 zł.

W ramach zadania usunięto 63,325 Mg azbestu za łączną kwotę 57 787,29 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę Logistyka Odpadów - Realizacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szklanej nr 20, 43-300 Bielsko-Biała.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"