Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie jako organizator "IV Rajdu Rowerowego w Gminie Bolesławiec" informuje o możliwości występowania w czasie jego trwania utrudnień w ruchu drogowym.

Rajd odbędzie się w niedzielę, 18 września. Start Rajdu rozpoczyna się na boisku sportowym w Kruszynie przy ul. Kasztanowej o godzinie 14:00. Natomiast zakończenie przejazdu zawodników planowany jest na około godzinę 16:30 również na boisku sportowym w Kruszynie.

Krzysztof Mosiądz

Trasa Rajdu (1).jpeg