Plany polowań - bieżące, archiwalne i uzupełniające - dostępne są na naszej stronie internetowej http://gminaboleslawiec.pl w zakładce Nasza Gmina -> Bezpieczeństwo Publiczne -> Informacje Kół Łowieckich o polowaniach. Bezpośredni link tutaj: https://gminaboleslawiec.pl/2781/577/informacje-kol-lowieckich-o-polowaniach.html

 

Elżbieta Janiec