Nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę w procesie edukacji  zwłaszcza, że pracują w coraz bardziej złożonym i szybko ewoluującym świecie. Starają się organizować proces edukacyjny w taki sposób, aby wspierać ucznia w uczeniu się i motywować go do aktywnego, twórczego działania oraz pomagać, gdy tej pomocy wymaga w razie trudności i problemów w nauce.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, Trzebienia i Kraśnika Dolnego biorą udział w cyklu bezpłatnych szkoleń zorganizowanym w ramach nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu, w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej "Wykształcony Nauczyciel 4".

Głównym celem odbywających się w lutym i w marcu szkoleń jest nabycie umiejętności diagnozowania i wspierania rzeczywistych edukacyjnych potrzeb ucznia. Nauczyciele rozszerzają również swoją wiedzę w zakresie identyfikacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka i dostosowania do nich metod pracy oraz tego, w jaki sposób kształtować to, aby dziecko było mądrzejsze, samodzielne, ciekawe świata i ludzi w otaczającym go środowisku.

Anna Rudzik