Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz Miasto Bolesławiec zapraszają na Obchody Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, które odbędą się pod hasłem ,,Porozmawiajmy o życiu’’.  

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Suicydologiczne rocznie w Polsce ginie dwa razy więcej osób w wyniku samobójstw niż w wypadkach  samochodowych. W samym 2020 roku życie odebrało sobie 5165 Polaków. Każda cyfra oznacza osobistą tragedię, a nie suchą liczbę w statystykach. Dlatego też wychodzimy z inicjatywą propagowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych, które mają na celu zwiększyć świadomość społeczną nt. problemu samobójstw. Chcemy wyjść naprzeciw  tym, którzy potrzebują pomocy działającego w Bolesławcu Centrum Zdrowia Psychicznego, którego misją jest rozwijanie psychiatrii środowiskowej. Obraz dotyczący samobójstw ilustruje kondycję naszego społeczeństwa. Problem w ostatnim czasie nasilił się wśród dzieci i młodzieży, często jest powiązany z problematyką uzależnień. Przyczyn zapewne jest o wiele więcej, niektóre z nich wynikają z zaburzonych relacji jednostki z otaczającym światem.

W trakcie Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, realizowanym aż przez tydzień (9 -16 września 2022 r.) opowiemy o sposobach wsparcia, które można zaoferować osobom w kryzysie samobójczym. Program obchodów zakłada cykl rozłożonych w czasie wydarzeń, na które składają się akcje edukacyjne, prelekcje, happeningi, filmy, prezentacje, wykłady, koncert oraz szeroko pojęte działania promocyjne  na Facebooku i w lokalnych mediach.

W imieniu własnym i partnerów biorących udział w zapobieganiu samobójstwom,  zapraszamy mieszkańców naszego regionu  do dialogu o życiu, do budowania świadomości wzajemnej współzależności i współodpowiedzialności zgodnie z przesłaniem „Jestem, ponieważ Jesteśmy”.

Program wydarzenia dostępny na http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

 

Krzysztof Witkowski / Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

 

Plakat z tekstem i elementami graficznymi

Ulotka informacyjna z tekstem i elementami graficznymi

Ulotka informacyjna z tekstem i elementami graficznymi

Ulotka informacyjna z tekstem i elementami graficznymi

Ulotka informacyjna z tekstem i elementami graficznymi