7 zakończonych projektów, 4 w trakcie realizacji, setki wolontariuszy i osób zaangażowanych. To tylko niektóre efekty Programu Działaj Lokalnie VIII, który jest realizowany w edycji 2014/2015 na terenie „Wrzosowej Krainy”.

„Działaj Lokalnie” to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina”. W tegorocznej edycji Działaj Lokalnie we „Wrzosowej Krainie” do dofinansowania wybrano 11 projektów na łączną kwotę 45 000,00 zł. 

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

Oto projekty realizowane na obszarze Gminy Bolesławiec:

 • „Warsztaty 'Poznajemy tajniki ceramiki'” 

Realizator i wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasze Łaziska”
Kwota dofinansowania z ARFP: 1 875,00 zł
Wkład własny finansowy beneficjenta: 300,00 zł
Wkład własny niefinansowy beneficjenta:  1 040,00 zł
Całkowita wartość projektu:  3 215,00 zł
Okres realizacji: 01.09-06.12.2014
Ilość osób, która wzięła udział w działaniach realizowanych w ramach projektu: 58
Celem projektu było promowanie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie i umacnianie integracji środowiska wiejskiego Łazisk.
Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu zajęć plastycznych w formie warsztatów ceramicznych. Na zakończenie projektu odbył się wernisaż prac wykonanych przez uczestników. 

 • „Pita - Smakowita Tradycja Naszych Dziadków”

Realizator i wnioskodawca: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
Kwota dofinansowania z ARFP: 1 795,00 zł
Wkład własny finansowy beneficjenta: 100,00 zł
Wkład własny niefinansowy beneficjenta:  360,00 zł
Całkowita wartość projektu:  2 255,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2014 -31.01.2015
Ilość osób, która wzięła udział w działaniach realizowanych w ramach projektu: 60
Celem projektu było kultywowanie tradycji przodków mieszkańców Lipian pochodzących z krajów byłej Jugosławii.
Projekt polegał na cyklicznym organizowaniu warsztatów kulinarnych pieczenia pity bałkańskiej.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali też tajniki przygotowania innych potraw bałkańskich, ponadto odbył się quest - gra terenowa "Smakiem Kuchni Bałkańskiej" - trasą, która prowadzi wokół wsi.

 • „Fitness Klub 50+”

Realizator i wnioskodawca: Stowarzyszenie „Żeliszowski Potok” 
Kwota dofinansowania z ARFP: 2 000,00 zł
Wkład własny finansowy beneficjenta: 270,00 zł
Wkład własny niefinansowy beneficjenta:  3 730,00 zł
Całkowita wartość projektu:  6 000,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2014 -28.02.2015
Ilość osób, która bierze udział w działaniach realizowanych w ramach projektu: 30
Głównym celem projektu jest aktywizacja grupy wiekowej 50+ poprzez zagospodarowanie pomieszczenia na działalność fitness klubu.
W ramach działań przewidziane jest wyburzenie ściany działowej, usunięcie gruzu, oprawienie nowo wstawionych okien, usunięcie starych powierzchni farb i zużytych tynków, pomalowanie ścian, położenie powierzchni podłogowej. Na zakończenie projektu planowany jest "Kulig Wolności" wraz z ogniskiem.

Ponadto w aktualnej edycji dofinansowanie otrzymały jeszcze inne projekty z obszaru „Wrzosowej Krainy”: 

 • „Nowa Kuźnia i Pasternik – dwie wsie jeden cel”, realizowany przez Fundację Wspierania Turystyki i Rekreacji Konnej „Gryf” (Gm. Gromadka), 
 • „W Kobiecym Kręgu”, realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców wsi Miroszowice „Bocianie Gniazdo” (Gm. Lubin),
 • „Pomagam od najmłodszych lat”, realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miłkowicach (Gm. Miłkowice),
 • „Skarby w gminie Chojnów”, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Wsi Osetnica „IMPULS” (Gm. Chojnów),
 • „Zajęcia sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”, realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzymalinie (Gm. Miłkowice),
 • „Aktywnie po zdrowie - z Klubem Sportowym 'Albatros'”, realizowany przez Klub Sportowy „Albatros” Jaśkowice Legnickie (Gm. Kunice),
 • „Muzyka łączy pokolenia”, realizowany przez Zespół wokalno-taneczny „Mozaika” we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury (Gm. Przemków), 
 • „Aktywni od przedszkola do seniora”, realizowany prze Fundacje „Vita Regionem” (Gm. Chocianów).

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom i realizatorom wspaniałych pomysłów, dziękujemy za zaangażowanie i włożoną pracę oraz zachęcamy do kontynuacji działań. Mamy też nadzieję, że opisane projekty staną się źródłem inspiracji do tworzenia kolejnych. 

Ewa Baran

„Działaj Lokalnie” we Wrzosowej Krainie-logo.jpeg