6 września odbyły się już po raz drugi warsztaty dotyczące budowania założeń do Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023-2028.

Tym razem zadaniem uczestników spotkania było opracowanie katalogu celów strategicznych, operacyjnych i kierunków rozwoju gminy na najbliższe lata.

Mamy nadzieję, że wspólna praca pozwoli stworzyć kompleksową Strategię Rozwoju Gminy spełniającą oczekiwania wszystkich mieszkańców.

Fragment plakatu z elementem grafiki i tekstem