W dniach 10-12 lutego mieszkańcy gminy Bolesławiec decydowali o tym, kto będzie ich reprezentantami – wybrali bowiem sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Głosem lokalnej społeczności 20 sołtysów wciąż piastuje swoje stanowiska, a w 9 sołectwach funkcję tę sprawować będą nowi przedstawiciele.

Wybory sołtysów oraz członków Rad Sołeckich na terenie gminy Bolesławiec trwały w sumie 3 dni, a decyzję podejmowali mieszkańcy. Najpierw wyłonili oni komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory oraz czuwała nad ich prawidłowym przebiegiem. Następnie mieszkańcy wsi zgłaszali swoje kandydatury na stanowisko sołtysa. W przypadku gdy osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie – jej nazwisko zostawało wpisane na karty do głosowania. Po zamknięciu list komisja przygotowywała karty po czym w tajnym głosowaniu decydowano o swoim wyborze. Po podaniu wyników mieszkańcy decydowali o ilości członków Rad Sołeckich, która wynieść mogła od 3 do 5 osób oraz w podobny sposób, jak w przypadku wyboru sołtysa – zgłaszali swoje kandydatury, a następnie oddawali głosy w tajnym głosowaniu.

W sumie w gminie Bolesławiec stanowisko sołtysa piastuje 29 osób – dla aż 20 z nich jest to kolejna kadencja. W 9 miejscowościach dokonały się zmiany.

Funkcja sołtysa jest niezwykle odpowiedzialna – reprezentuje on sołectwo w gminie i dba, aby postulaty mieszkańców znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planie jej rozwoju. Dobry sołtys musi być także sprawnym organizatorem, który potrafi rozbudzać aktywność lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do działania na rzecz swojej miejscowości. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy dobrze wybrali swoich reprezentantów.

Wszystkim sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich gratulujemy wygranych wyborów oraz życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.

Karolina Wieczorek