W ubiegłą środę, tj. 17 sierpnia, delegacja Gminy Bolesławiec w osobach Barbary Robak – Skarbnika Gminy i Jarosława Babiasza – Kierownika Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, uczestniczyła w okrągłej, setnej rocznicy przebudowy pałacu na ratusz dla powstałej wówczas saksońskiej gminy Bernsdorf – naszego partnera gospodarczego po niemieckiej stronie.

Uroczystościom towarzyszyła bogata oprawa muzyczna i artystyczna. Lokalni historycy wygłosili prelekcje o historii budynku, a burmistrz  - Pan Harry Habel opowiedział zgromadzonym o rozwoju samorządu Bernsdorf, zmianach zachodzących w gminie, jak również o planach na przyszłość. W trakcie uroczystości podziękowano także kierownictwu naszej Gminy za wieloletnią współpracę, liczne wspólne projekty, zarówno te inwestycyjne (np. budowa szlaku rowerowego Łużyce – Bory), jak i te w sferze edukacyjnej i kulturalnej, zapewniając jednocześnie o dalszej współpracy.

Lokalne władze i przedsiębiorcy przedstawili także przybyłym delegacjom dotychczasowe działania i plany transformacji Łużyckiego Zagłębia Węgla Brunatnego w Pojezierze Łużyckie. Nakładem olbrzymich środków finansowych, przy przeważającym udziale sektora prywatnego, w tym samych kopalni, prowadzących jeszcze swoją działalność, zrewitalizowano liczne wyrobiska, zamieniając je w ośrodki rekreacji i rezerwat przyrody. Przygotowana baza ma wspomóc transformację społeczną i zawodową byłych pracowników kopalni i zakładów im towarzyszących. Zaprezentowane doświadczenia były doskonałą lekcją a zarazem wymianą wspólnych doświadczeń w dziedzinie przekształceń terenów poprzemysłowych po obu stronach granicy.

Jarosław Babiasz