Poniżej załączamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu korzystania z wód Odry oraz korzystania z wód Odry i jej dopływów do pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

Jarosław Babiasz