W piątek, 5 sierpnia, Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski, nowa Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół - Zenona Słobodzian oraz Skarbnik Gminy - Barbara Robak pojechali do Ocic. Spotkali się tam z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Dariuszem Wojtowiczem

Spotkanie było okazją, by nowa Dyrektorka GZOSZ-u zobaczyła gminną placówkę oświatową i poznała jego dyrektora. Omówiono również zakres prac, które prowadzone będą w szkole w ramach planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o niezbędne sale dydaktyczne i inne pomieszczenia. Przypomnijmy, zadanie to zyskało dofinansowanie w wysokości 4.250.000 zł z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (przy szacunku kosztów tego przedsięwzięcia – 5.000.000 zł).

Karolina Wieczorek