Gmina Bolesławiec z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – III edycja PGR otrzymała 3.038.000 zł dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego. Informację o otrzymaniu dofinansowania przekazał Wójtowi Gminy - Andrzejowi Dutkowskiemu osobiście Poseł na Sejm RP - Szymon Pogoda.

W ramach inwestycji zaplanowano wymianę ok. 3.000 szt. istniejących opraw ze źródłami sodowymi na oprawy z modułami LED wraz z modernizacją i rozbudową szafek oświetleniowych w ilości 84 szt.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej istniejącego oświetlenia drogowego w 30 miejscowościach położonych na terenie Gminy Bolesławiec a w skali makro zmniejszenie emisji gazów do atmosfery.

Warto dodać, że to kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Bolesławiec otrzymała także dofinansowania na poniższe zadania:

  1. Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego - całkowita wartość inwestycji 3.758.880, w tym dofinasowanie w kwocie 2.400,000 zł;
  2. Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - całkowita wartość inwestycji 4.000,000 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 3.400,000 zł;
  3. Rozbudowa szkoły we wsi Ocice - całkowita wartość inwestycji 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie  4.250.000,00 zł.

Elżbieta Chojnacka

Wójt Gminy oraz Poseł na Sejm RP

Polski Ład - logo