Na początku maja bieżącego roku podpisana została umowa dla zadania „Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego”. Plac budowy przekazano w połowie maja 2022 roku i ruszyły roboty budowlane. Wykonawcą robót jest Zakład Ogólnobudowlany „Rogalski” Artur Rogalski z siedzibą w Bolesławcu. Całkowita wartość zadania to kwota 3.758.880 złotych.

Obecnie na placu budowy, po wytyczeniu nowej części budynku, trwają prace związane z robotami ziemnymi oraz prace związane z fundamentami.

Zadanie obejmuje rozbudowę o strefę wejściową i korytarz, pomieszczenia higieniczno-sanitarne: szatnie, sanitariaty dla kobiet oraz toalety. W rozbudowanej części znajdzie się również sala konferencyjna i nowe pomieszczenia magazynowe. Obiekt zostanie dostosowany na potrzeby działającej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. W budynku pomieszczenia sanitarne przystosowane zostaną  dla osób niepełnosprawnych a także wejście bezpośrednio z terenu obiekt będzie dużym ułatwieniem do korzystania przez te osoby. Cały obiekt będzie posiadał wszystkie wymagana instalacje, a mianowicie wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylację mechaniczną, teletechniczną. W ramach zadania wykonane zostaną także prace remontowe w istniejącym obiekcie: wykonanie nowej posadzki w istniejących garażach, malowanie pomieszczeń, dostawa i montaż podstawowego wyposażenia remizy.

Nowe pomieszczenia będą stanowiły zaplecze socjalne dla strażaków uczestniczących w interwencjach oraz zaplecze do przechowywana i konserwacji sprzętu ratowniczego. W sali konferencyjnej będzie mógł funkcjonować sztab działań ratowniczo-gaśniczych oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Będą w niej również prowadzone szkolenia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Oprócz robót budowlanych zostanie zakupiony również średni samochód gaśniczo-ratowniczy z napędem 4x4. Charakterystyka samochodu umożliwi jego dyspozycję do działań ratowniczo-gaśniczych na terenach trudno dostępnych, np. lasy, nieużytki, tereny pól.

Mamy nadzieję, że nowy budynek oraz samochód ratowniczo-gaśniczy przyczyni się do poprawy warunków pracy ochotniczo działających strażaków.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

DOFINANSOWANIE 2.400.000 zł

Anna Piaseczna

informacja od dofinansowaniu