Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo dolnośląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 29.01.2015 do godz. 10:00 dnia 30.01.2015

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości

od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, kierunek

południowy, w drugiej połowie nocy i rano miejscami powodujący

zawieje śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.